Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2018

CHỦ ĐỀ: “Đất nước trọn niềm vui”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 3/2018

CHỦ ĐỀ: “Tháng Thanh niên  - Tự hào tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2017

Chủ đề: “Hội nhập năm châu – Sánh vai cùng thế giới”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 11/2017

CHỦ ĐỀ: “Nhớ ơn thầy cô” - Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)

Kỹ năng tổ chức hoạt động trong thanh niên

Kỹ năng tổ chức hoạt động thanh niên là một trong những đặc trưng cơ bản của người cán bộ làm công tác thanh niên. Việc vận dụng tốt các kỹ năng sẽ giúp cán bộ Đoàn thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên vào tổ chức, các phong trào và chương trình hành động cách mạng của Đoàn, Hội.

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn (tháng 12 năm 2015)

I. Chủ đề: “Tự hào và vững bước dưới cờ Đảng”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn (tháng 11 năm 2015)

I. Chủ đề: “Nhớ ơn thầy cô”

 

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn (tháng 10 năm 2015)

CHỦ ĐỀ: “Đại đoàn kết”

NỘI DUNG

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9

CHỦ ĐỀ: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn (tháng 8 năm 2015)

CHỦ ĐỀ: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 05003. 856453 - Fax: 05003. 810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/