Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 06

STT Tên đơn vị Chức Vụ
1 Đoàn Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk Cụm trưởng
2 Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam CN Đắk Lắk Cụm phó
3 Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Đắk Lắk  
4 Đoàn cơ sở Công ty Thủy điện Buôn Kuốp  
5 Đoàn cơ sở Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk  
6 Chi đoàn Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8  
7 Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk  
8 Chi đoàn Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk  
9 Chi đoàn Thanh tra tỉnh Đắk Lắk  

  

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.3845678

Website: http://softdaklak.vn/