Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 03

STT Tên đơn vị Chức Vụ 1 Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đắk Lắk Cụm trưởng 2 Đoàn cơ sở Công ty CP Cao su Đắk Lắk Cụm phó 3 Đoàn cơ sở Công ty CP Du lịch Đắk...

Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 06

STT Tên đơn vị Chức Vụ 1 Đoàn Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk Cụm trưởng 2 Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam CN Đắk Lắk Cụm phó 3 Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và...

Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 07

STT Tên đơn vị Chức Vụ 1 Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Đắk Lắk Cụm trưởng 2 Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cụm phó 3 Đoàn cơ sở Công ty CP Bia...

Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 08

STT Tên đơn vị Chức Vụ 1 Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk Cụm trưởng 2 Chi đoàn Báo Đắk Lắk Cụm phó 3 Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi...

Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 09

STT Tên đơn vị Chức Vụ 1 Chi đoàn Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Đắk Lắk Cụm trưởng 2 Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk Cụm phó 3 Đoàn cơ sở Bưu điện...

Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 10

STT Tên đơn vị Chức Vụ 1 Đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên   2 Đoàn cơ sở Cục thuế tỉnh Đắk Lắk   3 Đoàn cơ sở Sở Y tế Đắk Lắk   4 Chi đoàn...

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/