Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 03

STT Tên đơn vị Chức Vụ
1 Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đắk Lắk Cụm trưởng
2 Đoàn cơ sở Công ty CP Cao su Đắk Lắk Cụm phó
3 Đoàn cơ sở Công ty CP Du lịch Đắk Lắk  
4 Đoàn cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên  
5 Chi đoàn Ban Quan lý các khu công nghiệp tỉnh  
6 Chi đoàn Sở nội vụ tỉnh Đắk Lắk  
7 Chi đoàn Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên  
8 Chi đoàn Công ty TNHH MTV In Đắk Lắk  

Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 06

STT Tên đơn vị Chức Vụ
1 Đoàn Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk Cụm trưởng
2 Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam CN Đắk Lắk Cụm phó
3 Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Đắk Lắk  
4 Đoàn cơ sở Công ty Thủy điện Buôn Kuốp  
5 Đoàn cơ sở Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk  
6 Chi đoàn Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8  
7 Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk  
8 Chi đoàn Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk  
9 Chi đoàn Thanh tra tỉnh Đắk Lắk  

Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 07

STT Tên đơn vị Chức Vụ
1 Đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN Đắk Lắk Cụm trưởng
2 Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cụm phó
3 Đoàn cơ sở Công ty CP Bia Sài Gòn miền Trung  
4 Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk  
5 Chi đoàn Kho bạc nhà nước tỉnh Đắk Lắk  
6 Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk  
7 Chi đoàn Ban ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk  
8 Chi đoàn Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk  
9 Chi đoàn Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp  

Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 08

STT Tên đơn vị Chức Vụ
1 Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk Cụm trưởng
2 Chi đoàn Báo Đắk Lắk Cụm phó
3 Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk  
4 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk  
5 Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk  
6 Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk  
7 Chi đoàn Ban ĐTXD Công trình giao thông và NNPTNT tỉnh Đắk Lắk  
8 Chi đoàn Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk  

Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 09

STT Tên đơn vị Chức Vụ
1 Chi đoàn Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Đắk Lắk Cụm trưởng
2 Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk Cụm phó
3 Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh Đắk Lắk  
4 Đoàn cơ sở Ngân hàng NN&PTNT CN Bắc Đắk Lắk  
5 Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk  
6 Chi đoàn Học viện Hành chính quốc gia - Phân viện kv Tây Nguyên  
7 Chi đoàn Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đắk Lắk  
8 Chi đoàn Ngân hàng Phát triển kv Đắk Lắk – Đắk Nông  
9 Chi đoàn Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk  
10 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương CN Đắk Lắk  

Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 10

STT Tên đơn vị Chức Vụ
1 Đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên  
2 Đoàn cơ sở Cục thuế tỉnh Đắk Lắk  
3 Đoàn cơ sở Sở Y tế Đắk Lắk  
4 Chi đoàn Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Lắk Cụm trưởng
5 Chi đoàn Công ty phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú  
6 Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk  
7 Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk  
8 Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk  
9 Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển CN Ban Mê Cụm phó
10 Chi đoàn Công ty CP Du lịch Công đoàn Ban Mê  

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.3845678

Website: http://softdaklak.vn/