Agribank Đắk Lắk: Thi đua - động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong nhiều năm qua, Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk) luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua, phát huy sự năng động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, đưa hoạt động này trở thành động lực quan trọng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hằng năm, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu Agribank bền vững, hiện đại.

Đặc biệt, trong năm 2018, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Agribank Đắk Lắk chú trọng đổi mới công tác thi đua khen thưởng; các chỉ tiêu thi đua đã được lượng hóa bằng phương pháp tính điểm, có quy định thời gian phát động và tổng kết; xây dựng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho từng phong trào; tổ chức đăng ký thi đua, kết hợp các đợt thi đua ngắn ngày; kiểm tra việc triển khai chỉ đạo phong trào thi đua, kiểm tra việc xét đề nghị khen thưởng hằng năm, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và rút ra những kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến. Tiêu biểu phải kể đến các phong trào như: Phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch và hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; Phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, hội nhập kinh tế"; Phong trào thi đua "Giỏi chuyên môn nghiệp vụ"; Phong trào thi đua 2 giỏi “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; Phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ"; Phong trào thi đua “Xây dựng, phát triển thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank trong đoàn viên, người lao động”; Phong trào thi đua “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp gắn với Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác an sinh xã hội...

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Đắk Lắk Vương Hồng Lĩnh (thứ 6 từ trái qua) trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Đắk Lắk Vương Hồng Lĩnh (thứ 6 từ trái qua) trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Để các phong trào luôn sôi nổi, phát huy tốt nhất hiệu quả phục vụ công tác, định kỳ 6 tháng, đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. Ngoài ra hằng quý trong năm, đơn vị còn phát động các đợt thi đua ngắn ngày, khen thưởng đột xuất cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong huy động vốn, phát triển khách hàng…

Kết thúc năm 2017, có 19 trong tổng số 27 đơn vị trực thuộc (Phòng nghiệp vụ, chi nhánh, phòng giao dịch) hoàn thành xuất sắc kế hoạch và nhiệm vụ, trên 200 cán bộ viên chức đạt danh hiệu từ Lao động tiên tiến trở lên. Ngoài ra, nhiều cán bộ đoàn viên công đoàn được Công đoàn cấp trên tặng Bằng Khen, Giấy khen vì có thành tích trong xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn… Riêng 6 tháng đầu năm 2018 vừa qua, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm, đơn vị đã tuyên dương khen thưởng cho 21/27 đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Nhờ triển khai hiệu quả các phong trào thi đua nên sáu tháng đầu năm 2018, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhưng đơn vị vẫn hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của nửa đầu năm kế hoạch: Nguồn vốn huy động đạt 6.181 tỷ đồng, tăng 116  tỷ đồng so cùng kỳ năm trước, bằng 89,2% kế hoạch năm. Trong đó, huy động từ dân cư đạt 5.960 tỷ đồng, tăng 340  tỷ đồng so cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 92% trên tổng nguồn vốn huy động của đơn vị. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 10.193 tỷ đồng, tăng 729  tỷ đồng so cùng kỳ năm trước và bằng 97,7% kế hoạch năm. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 9.789 tỷ đồng, chiếm 96% trên tổng dư nợ cho vay. Thị phần tín dụng vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định với tỷ trọng thường xuyên giao động từ 15% - 17% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng  trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ ngân hàng có bước phát triển khá, với doanh thu đạt 26 tỷ đồng, tăng 3,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt tốc độ tăng trưởng 17% và bằng 46,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận khoán tài chính đến cuối tháng 6-2018 đạt 65,8% kế hoạch được giao cả năm, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.            

Trong thời gian tới, với tinh thần thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị xác định tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần tích cực trong thực hiện chính sách “tam nông” của Đảng và Chính phủ. Để làm được điều đó, đơn vị sẽ duy trì dư nợ cho vay trong lĩnh vực này thường xuyên đạt trên 90% tổng dư nợ; cân đối và bố trí nguồn vốn kịp thời, bảo đảm nguồn vốn đầu tư được an toàn, hiệu quả. Đồng thời, triển khai đồng bộ các sản phẩm dịch vụ, trong đó chú trọng triển khai dịch vụ có lợi thế cạnh tranh như: Thanh toán hóa đơn, dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, E-Banking, Bảo an tín dụng, Thẻ, EDC/POS…

baodaklak.vn

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 05003. 856453 - Fax: 05003. 810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/