Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk: Ra quân chương trình “Thắp sáng niềm tin”

Ngày 17/3, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tổ chức ra quân chương trình "Thắp sáng niềm tin 2018" tại huyện Ea Kar. Đây là hoạt động sửa chữa điện miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn được đơn vị duy trì tổ chức nhiều năm qua.

Để chương trình được triển khai thuận lợi, trước đó, Đoàn cơ sở đã giao cho Chi đoàn Điện lực Ea Kar liên hệ với Chi đoàn xã Cư Ni khảo sát, lập danh sách các hộ cần hỗ trợ sửa chữa điện. Trên cơ sở đó, Chi đoàn đã triệu tập đoàn viên vào ngày thứ Bảy, triển khai công tác với việc thay lại dây dẫn, hệ thống điện sinh hoạt trong gia đình cho 30 hộ thuộc địa bàn xã Cư Ni. Cùng với các công tác này, trong dịp này, Chi đoàn Điện lực Ea Kar cũng đã kết hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, quảng bá đầu số 19001909… đến người dân trong khu vực.

Đoàn viên Công ty Điện lực Đắk Lắk sửa chữa điện cho hộ nghèo huyện Ea kar

Sau ngày ra quân, các Chi đoàn khác, trên cơ sở phân bổ của Đoàn cơ sở cũng như tình hình thực tế sẽ triển khai thực hiện chương trình. Dự kiến trong năm 2018, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk sẽ hoàn thành công trình với khối lượng trên 500 hộ, tương ứng giá trị vật tư khoảng 100 triệu đồng.

Hương Cẩm - BCH ĐCS

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 05003. 856453 - Fax: 05003. 810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/