Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017

Sáng ngày 25/01, Ban Chấp hành Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ khối lần thứ 13 (mở rộng), tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và cho ý kiến về Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Biên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; đồng chí Lương Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối; đồng chí Trần Xuân Linh - Phó Bí thư Đảng ủy khối; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí là lãnh đạo các cấp ủy đảng.

Đ/c Đoàn Thị Biên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách đạt mức trên 5.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tỉnh và Trung ương giao, trong đó, có sự đóng góp và công sức rất lớn của các Doanh nghiệp có tổ chức Đảng trong Khối. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối trong năm 2017 tăng trưởng khá, doanh thu của các doanh nghiệp tăng 23% ( Năm 2016 đạt 18.000 tỷ đồng; năm 2017 đạt 23.800 tỷ đồng). Nộp ngân sách tăng 27% ( Năm 2016 đạt 1.700 tỷ đồng; năm 2017 đạt 2.100 tỷ đồng) chiếm trên 55% tổng thu thuế và lệ phí của tỉnh. Lợi nhuận tăng 72% ( Năm 2016 đạt 600 tỷ đồng; năm 2017 đạt 960 tỷ đồng). Kim ngạch xuất khẩu tăng 17% ( Năm 2016 hơn 220 triệu USD; năm 2017 đạt 260 triệu USD) chiếm tỷ lệ gần 45% kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh; sản lượng một số mặt hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước, cà phê tăng 7%, cao su tăng 10%, điện sản xuất tăng 86%, điện thương phẩm tăng 30%, bia tăng 38%, nước sạch tăng 24%. Toàn Khối có hơn 92% doanh nghiệp kinh doanh có lãi, vượt 7% so với chỉ tiêu đề ra; thu nhập của người lao động được đảm bảo, đời sống được cải thiện (lương bình quân 8,4 triệu đồng/người/tháng) và nhiều chỉ tiêu khác đều đạt và vượt.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt và toàn diện; công tác phổ biến, quán triệt học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII nghiêm túc và sau học tập đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện hiệu quả. Công tác cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu, đặc biệt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã đạt được một số kết quả bước đầu; công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo chặt chẽ; công tác kiểm tra giám sát đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra, hoạt động của các đoàn thể đã đi vào chiều sâu, được các đoàn thể cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2018 là năm được xem là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng như Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra và cũng là năm đầu tiên Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức có hiệu lực, dự báo tình hình kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng tiếp tục có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra, đồng chí Đoàn Thị Biên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như sau:

1. Các cấp ủy đảng cùng với lãnh đạo doanh nghiệp cần tăng cường hoạt động nắm bắt thông tin thị trường, đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao công tác quản trị và năng lực cạnh tranh. Chủ động và sẵn sàng cho hội nhập sâu vào kinh tế thế giới với việc tạo ra các sản phẩm có chất lượng và thương hiệu mạnh. Tích cực tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng ngừa tội phạm, phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động. Tích cực cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công tác kết nghĩa với buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn đảng bộ đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

2. Nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

3. Các cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo Chỉ thị số 10- CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Thường xuyên chăm lo công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ mà hạt nhân là cán bộ lãnh đạo, có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên. Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với việc giao, phân công nhiệm vụ cho đảng viên với kiểm tra, giám sát, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và quản lý các mối quan hệ của đảng viên, kể cả nơi công tác và nơi cư trú. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy các cấp. Kịp thời kiểm tra, giám sát những vụ việc nổi cộm gây ảnh hưởng đến tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối.

5. Các đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đi đôi với nâng cao chất lượng, số lượng đoàn viên, hội viên; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở, phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội các cấp, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị cũng tiến hành khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017.

Công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị

Đình Huy

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 05003. 856453 - Fax: 05003. 810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/