Đoàn có thể thành bạn của thanh niên?

Từ sự chuẩn bị định hướng, sự tiếp cận thanh niên được hiện thực hóa thành giải pháp càng đòi hỏi tốc độ của Đoàn trong tham gia giải quyết những vấn đề của thanh niên phải nhanh hơn, giải pháp hữu hiệu hơn, phải hiệu quả hơn để Đoàn bắt kịp đáp đứng được với yêu cầu, đòi hỏi của thanh niên.

Đoàn có thể trở thành bạn của thanh niên hay không? Cách thức nào để Đoàn trở thành người bạn của thanh niên? Là câu hỏi được đặt ra với Ban tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại buổi họp báo chiều ngày 30/11.

Giành thời gian chia sẻ về nội dung này, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa X đã có những trao đổi xung quanh vấn đề này.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, Đoàn có thể trở thành bạn của thanh niên hay không là vấn đề rất thực tiễn và do đó Đoàn cần quan tâm trong các nội dung giải pháp xây dựng của mình.

Trong toàn bộ nội dung của văn kiện, vấn đề thanh niên quan tâm thì điều đó đều được thể hiện trong văn kiện, nhưng xét về mặt định hướng Đoàn đã thể hiện sự quan tâm của mình đến thanh niên đó là việc học, việc làm, vui chơi, nhu cầu kỹ năng, tiếp cận với công nghệ, khởi nghiệp, lập nghiệp, thưởng thức nhu cầu đời sống văn hóa lành mạnh, tạo môi trường lành mạnh để rèn luyện, trưởng thành hoặc có được môi trường được cống hiến, được thể hiện sức trẻ của mình ở trên nhiều lĩnh vực, được thử thách ở nhiều khu vực, lĩnh vực khác nhau. Đó là điểm trong văn kiện đã được định hướng và thể hiện rõ vài trò của tổ chức Đoàn đối với thanh niên.

g

Hoạt động trò chơi tập thể luôn thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Trong mục tiêu của Văn kiện cũng nêu những hệ giá trị, qua khảo sát đánh giá đối với các bạn mong muốn trưởng thành từ những tố chất đã thể hiện qua hình mẫu thanh niên Việt Nam, thể hiện qua mục tiêu được xác lập trong văn kiện. Đó là những điểm thanh niên đang kỳ vọng, Đoàn cũng mong muốn đó là yêu cầu đòi hỏi cần có giải pháp để thiết kế các hoat động của mình để giúp thanh niên càng được hoàn thiện mình hơn trong thực tế.

Lý giải về nội dung này, đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, trong thực tế, nhu cầu hiện nay của thanh niên rất đa dạng, có nhiều độ phân hóa ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau và sự tiếp cận phát hiện của nhiều bạn cũng khác nhau, chính điều đó cần sự thiết kế hoạt động của Đoàn ở ngay thời điểm bây giờ là đòi hỏi sự đa dạng, phù hợp của các hoạt động đối với từng đối tượng, từng khu vực mà không có sự đồng nhất cao như trước đây.

Nếu như trước đây, thiết kế một hoạt động có tính phổ quát cho tất cả các đối tượng khác nhau thì đến nay đã có sự thay đổi. Minh chứng cụ thể, trong hoạt động tình nguyện cũng phải điều chỉnh, cũng phải nâng cao hàm lượng giá trị tình nguyện và phương thức để làm sao phải phù hợp hơn với từng loại đối tượng, như: Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Quân hàm xanh,  … Ngay trong các hoạt động trang bị kỹ năng xã hội cho thanh niên cũng phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng nhóm đối tượng ở nông thôn hay thành thị cũng đều có sự khác nhau. Thanh niên công nhân khác, trong nhà trường khác và những vấn đề đó đòi hỏi Đoàn phải nhận diện đúng để phương thức triển khai của Đoàn trong các diễn đàn Đại hội là dịp để các đại biểu cùng thảo luận với nhau về những vấn đề này.

Khi chúng ta nhận diện đúng vấn đề của thanh niên thì giải pháp nào nhận diện đúng sẽ là trở thành giải pháp thu hút được thanh niên và tính hấp dẫn được thanh niên đến với Đoàn, để được trang bị hay đạt được mục tiêu mong muốn của Đoàn đề ra. Đây là vấn đề sẽ được kỳ vọng nhiều trong Đại hội lần này tại các diễn đàn và là cơ hội để các đại biểu phản ánh tiếng nói thanh niên nói lên tâm tư, nguyện vọng của các bạn tre.

Do đó, trong Đại hội lần này sẽ giành hai phiên để đại biểu nói lên nguyện vọng của thanh niên. Theo đó, tại phiên gặp gỡ, đối thoại với các Bộ trưởng ở các bộ ngành, thanh  niên sẽ nói lên những vấn đề mà thanh niên kỳ vọng về mặt quản lý Nhà nước và trong đó có đề cập đến nội dung Đoàn quan tâm đến thanh niên, như: sáng tạo, khởi nghiệp, việc làm, văn hóa, đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên, giáo dục, đào tạo, trách nhiệm của thanh niên về bảo vệ môi trường toàn cầu, thanh niên với bảo vệ Tổ quốc, thanh niên ứng xử với không gian mạng, vấn đề của cách mạng 4.0 sẽ đặt ra với thanh niên ... qua đó sẽ hình thành chính sách, là dịp để Đoàn lắng nghe tiếng nói của thanh niên để Đoàn đồng hành nhằm hiện thực những mong muốn của thanh niên thành chính sách, thành cơ chế, hoặc góp phần thúc đẩy thành chính sách hiện thực để qua đó giúp thanh niên được phát triển.

Bên cạnh đó, các tổ thảo luận của Đại hội sẽ bàn, trao đổi, thảo luân sâu về các nhóm giải pháp để có thể xác định nội dung định hướng hoặc được cụ thể hóa trong văn kiện, đây là thời điểm Ban tổ chức Đại hội giành thời gian cho các đại biểu thể hiện tiếng nói của thanh niên.

5 năm là một chặng đường, trong bối cảnh chuyển động của đất nước, sự phát triển của đất nước cùng những vấn đề đặt ra đối với thanh niên thì từ sự chuẩn bị định hướng, sự tiếp cận thanh niên được hiện thực hóa thành giải pháp càng đòi hỏi tốc độ của Đoàn trong tham gia giải quyết những vấn đề của thanh niên phải nhanh hơn, giải pháp hữu hiệu hơn, phải hiệu quả hơn để Đoàn bắt kịp đáp đứng được với yêu cầu, đòi hỏi của thanh niên và giữ được vai trò là người tập hợp, dẫn dắt thanh niên trong hoạt động chung và trong sự phát triển chung. Đây là vấn đề cá nhân mỗi cán bộ Đoàn trăn trở, giải pháp sẽ được cụ thể thông qua sự chuẩn bị trong văn kiện và cụ thể hóa trong thực tế để có thể bắt tay ngay vào việc Đoàn có thể trở thành bạn của thanh niên.

Đây cũng là vấn đề đòi hỏi Đại hội Đoàn cấp tỉnh khi tiến hành xong Đại hội Đoàn cấp tỉnh thì hành động cụ thể để hiện thực hóa văn kiện nó phải là những chương trình, những công việc cụ thể của Đoàn hướng về thanh  niên và đáp ứng những nhu cầu của thanh niên chứ không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn và nó được hiện thực hóa thành hành động cụ thể và đa số các tỉnh, thành Đoàn đã nỗ lực trong nội dung này để có thể bắt tay ngay vào việc Đoàn có thể trở thành bạn của thanh niên.

Đông Hà - doanthanhnien.vn

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 05003. 856453 - Fax: 05003. 810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/