ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017-2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 dự kiến được tổ chức trong 02 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 7/8 đến 17h00 ngày 8/8/2017 tại Hội trường Tỉnh ủy (số 14 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk) với khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo!”.

 
 

Tham dự Đại hội dự kiến có hơn 400 đại biểu với 300 đại biểu chính thức đại diện cho 123.103 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Đại hội lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của thế hệ trẻ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng quê hương Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh. Những quyết định của Đại hội sẽ mở ra hướng phát triển mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017); xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (nhiệm kỳ 2017 - 2022); đại biểu tham gia sẽ thảo luận các chuyên đề về văn kiện Đại hội tỉnh như: công tác giáo dục pháp luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư… từ đó xây dựng các chương trình hành động để tập hợp đoàn kết, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương Đắk Lắk giàu mạnh, hội nhập, phát triển bền vững.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phát huy tính dân chủ Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ghi nhận, cổ vũ vì những cống hiến to lớn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tại Đại hội sẽ trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích suất sắc trong nhiệm kỳ 2012 – 2017. Ngoài ra sẽ trao giải cuộc thi viết cảm nhận “Thanh niên với Đại hội Đoàn”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.3845678

Website: http://softdaklak.vn/