120 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2-2021

Từ ngày 19 đến 22-3, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc

Tham gia lớp học, 120 học viên là cán bộ, đoàn viên ưu tú của các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ được trang bị các chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các học viên tham gia lớp học

Sau khi tham dự lớp học, các học viên sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu đủ các điều kiện cần thiết để được kết nạp vào Đảng.

Vân Anh

 

 

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/