Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24-2-2021 đến ngày 11-3-2021.

Cụ thể: cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội theo các bước: (1) Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; (2) Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; (3) Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc (sau đây gọi chung là nơi công tác) của người được dự kiến giới thiệu ứng cử, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm vụ 2021-2026. Ảnh: Hoàng Ân

Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

Các bước giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND thực hiện tương tự như quy trình đối với giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội. Việc giới thiệu người của thôn, tổ dân phố để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện theo quy định tại Chương II của Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lưu ý, khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác.

Theo Nghị quyết số 09, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3-2-2021 đến ngày 17-2-2021.

Tại Đắk Lắk, vào ngày 9-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 đại biểu, trong đó đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5 đại biểu; số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 4 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 75 đại biểu (khối tỉnh là 43 đại biểu, khối huyện là 32 đại biểu).

Báo Đắk Lắk Điện tử 

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/