Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đoàn Thị Biên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I

Đồng chí Đoàn Thị Biên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối phát biểu tại Đại hội

Đại biểu Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Kính thưa: Đồng chí Trần Doãn Tới – Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Kính thưa các đồng chí Đại biểu, khách quý!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng 125 đại biểu chính thức của Đại hội - những đại biểu ưu tú của tuổi trẻ đại diện cho hơn 11.000 đoàn viên của 83 tổ chức đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong Khối về dự Đại hội. Nhân dịp này, qua các đại biểu đại hội, tôi xin gửi đến toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ I thành công tốt đẹp!

Thưa toàn thể Đại hội!

Qua nghe Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm  điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ lâm thời và qua công tác theo dõi, lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối, trước hết tôi hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao về những kết quả báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội. Qua đó nhận thấy rằng mặc dù chỉ mới được hợp nhất và trong giai đoạn lâm thời, song với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, sự quyết tâm, nỗ lực vượt bậc của tập thể Ban chấp hành Đoàn khối, tinh thần cộng đồng, gắn kết trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và trên cơ sở tiếp nối, phát huy những kết quả đạt được từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan, khối Doanh nghiệp tỉnh trước đây, phong trào thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được những kết quả tiêu biểu bước đầu, rất đáng khích lệ trên các mặt cụ thể như sau:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới, nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia trong đó chúng tôi đánh giá cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử và mạng xã hội facebook của Đoàn Khối trong việc kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa các hoạt động Đoàn và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trước các vấn đề xã hội hiện nay.

Các cơ sở đoàn trong Khối đã tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; tích cực tham mưu, đề xuất, hiến kế các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhu cầu thực tiễn của địa phương, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao trong đó nổi bật lên nhiều công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu như tổ chức được 04 đợt hiến máu tình nguyện, huy động được hơn 1000 đơn vị máu hỗ trợ kịp thời cứu sống người bệnh; thắp sáng được 06 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 04 nhà nhân ái; tổ chức được 06 hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, trồng mới hơn 1000 cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường; vận động ủng hộ 15 tấn gạo, 1000 thùng mì cùng hàng nghìn nhu yếu phẩm cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid 19…với tổng kinh phí ước khoảng trên 01 tỷ đồng.  

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, từng bước đi vào nền nếp và ngày càng hiệu quả hơn. Cách thức tổ chức, chỉ đạo điều hành được quan tâm đổi mới, nội dung, phương thức linh hoạt, phù hợp với đặc thù của khối cán bộ, công chức, viên chức, khối trường học, khối doanh nghiệp; tổ chức đoàn hoạt động có chiều sâu, quy củ. Trong nhiệm kỳ lâm thời, Đoàn thanh niên Khối đã giới thiệu cho cấp ủy Đảng xét kết nạp được 169 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Qua đó đã góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển vững mạnh.  

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích mà tuổi trẻ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối cũng còn những hạn chế, tồn tại: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn ở một số nơi thực hiện chưa thường xuyên; công tác tham mưu của Đoàn với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện nội dung hoạt động ở một số cơ sở Đoàn còn mang tính hình thức, chưa phong phú, chưa linh hoạt, thiếu hấp dẫn, chưa đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Nhìn chung trên cơ sở Quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", các nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và các Nghị quyết, hướng dẫn của Tỉnh đoàn, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn Khối trình Đại hội lần này đã quán triệt nghiêm túc định hướng chỉ đạo, quan điểm của Đảng, đặc biệt là nội dung, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ bản thống nhất với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2020-2022 mà Đại hội đã đề ra. Nhân dịp này, tôi xin gợi mở, định hướng thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và bổ sung vào nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới:

- Một là, Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên; quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối, trước mắt chủ động triển khai, đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào thực tiễn đời sống công tác, sinh hoạt của đoàn viên thanh niên, để phòng chống, ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên, thanh niên. Quan tâm tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngăn chặn và phản bác có khoa học đối với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo, kích động thanh niên chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Bên cạnh đó, cần củng cố, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, giúp thanh niên có nhận thức và hành động đúng đắn với trách nhiệm của người công dân yêu nước.

- Hai là, Trên cơ sở đặc thù, đối tượng đoàn viên, thanh niên từng khối và xuất phát từ nhu cầu thiết thân của tuổi trẻ, Ban chấp hành Đoàn khối và các cơ sở đoàn cần cân nhắc lựa chọn, thiết kế, tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực, phù hợp giúp đoàn viên, thanh niên có môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Kịp thời sơ kết, tổng kết thực tiễn và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên dương, tôn vinh các gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi; nhà giáo trẻ tiêu biểu, danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, gương thanh niên giỏi, tài năng trẻ trong các ngành, nghề, lĩnh vực của Khối. Đồng thời, quan tâm có những hoạt động thiết thực trong đồng hành cùng thanh niên trong lao động, học tập, công tác và đời sống; chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, sao cho tổ chức đoàn phải là nơi thanh niên tìm đến khi gặp khó khăn, cần sự sẻ chia, giúp đỡ.

- Ba là, Một trong những hình ảnh gắn liền với tổ chức đoàn, với màu áo xanh của tuổi trẻ đó chính là phong trào thanh niên tình nguyện. Tôi đề nghị các cấp bộ đoàn trong khối tiếp tục quan tâm, tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong đó chú trọng các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức hoạt động an sinh xã hội, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa hướng về buôn kết nghĩa, các địa bàn khó khăn trong tỉnh.

- Bốn là, Ban Chấp hành Đoàn khối tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn trong khối quan tâm làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội trên tinh thần phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo cơ cấu và được sự tín nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa I, nhiệm kỳ 2020- 2022, nhằm tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đề ra, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối tiếp tục đạt những thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Với nhận thức rằng “công tác thanh niên do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ của mỗi cấp uỷ Đảng và của mỗi đảng viên, là trách nhiệm của các cấp chính quyền, các đoàn thể, của mỗi gia đình, cộng đồng dân cư”; đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, từ diễn đàn Đại hội này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học trong khối, các ban của Đảng ủy Khối tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X; quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác thanh niên, thường xuyên giao nhiệm vụ để thanh niên có điều kiện phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tiếp tục cống hiến và trưởng thành, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ, các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn đã luôn quan tâm, định hướng, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với phong trào của tuổi trẻ Đoàn Khối và mong rằng Đoàn thanh niên Khối sẽ tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Thưa toàn thể Đại hội!

Đoàn viên, thanh niên Khối là lực lượng trẻ, được đào tạo căn bản, có tri thức, bản lĩnh, nhiệt tình, xung kích; là nhân tố đóng góp rất lớn vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối tôi bày tỏ sự kỳ vọng, tin tưởng, bằng sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh của mình các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; củng cố, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng lớn mạnh, thi đua thự chiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Một lần nữa xin gửi đến các đồng chí đại biểu cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

Đoàn Thị Biên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.3845678

Website: http://softdaklak.vn/