Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk: Làm việc với Người quản lý doanh nghiệp và Đảng ủy Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk về công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Chiều ngày 29/7/2019, Đoàn công tác của Đảng ủy khối Doanh nghiệp gồm Thường trực, đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và các đoàn thể trong Khối do đồng chí Đoàn Thị Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Dần, Phó Bí thư Đảng ủy, đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng, đoàn thể 6 tháng đầu năm 2019,  phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; ông Ngô Đức Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thông báo kết quả sản xuất kinh doanh, sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty sau khi hoàn thành quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp và định hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian đến.

Đ/c Nguyễn Khắc Dần, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng, đoàn thể 6 tháng đầu năm 2019

Đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể trong Khối đã thông tin đến Cấp ủy đảng,  Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk  một số nội dung có liên quan đến việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giúp cấp ủy, HĐQT xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể phù hợp với hình thức sở hữu mới.

Đ/c Đoàn Thị Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã yêu cầu Đảng ủy Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk sớm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong DNNKVNN theo quy định của Bộ Chính trị; đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị quan tâm, tạo điều kiện để Người đại diện nguồn vốn của Nhà nước thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định; quan tâm và tạo điều kiện để tổ chức đảng và các đoàn thể thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo quy chế, quy định của từng tổ chức,  góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, cùng với tỉnh nhà thực hiện có hiệu quả chương trình nước sạch và môi trường nông thôn mới.

Theo VPĐK

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.3845678

Website: http://softdaklak.vn/