Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019

Chiều ngày 19/7/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 

Đồng chí Trần Xuân Linh, Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp, chủ trì hội nghị.

Đ/c Trần Xuân Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên được chú trọng thực hiện, đạt được những kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khối đã kết nạp được 50 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 104 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.575 đảng viên, với 77 tổ chức cơ sở Đảng. Phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, các TCCSĐ đã góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn khối (trừ khối ngân hàng) đạt hơn 9.265 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.328 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm 2019, cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc phối hợp với lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp, tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019;  làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phổ biến, quán triệt một số văn bản mới của cấp trên.

VPĐK

 

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.3845678

Website: http://softdaklak.vn/