Các đơn vị của Trung ương Đoàn phải đi trước, làm mẫu để nhiều đơn vị, cơ sở Đoàn tham gia

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đã được Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức chiều ngày 01/8.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Ủy viên BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn; cùng đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ban kiểm tra Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy các Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Hiện Đảng bộ Trung ương Đoàn có 944 đảng viên, sinh hoạt tại 10 đảng bộ cơ sở, 07 chi bộ cơ sở, 23 chi bộ trực thuộc và 64 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận (số liệu tính đến ngày 31/7/2018). Đảng bộ Trung ương Đoàn đã tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 được diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12/8/2015.

f

Quang cảnh hội nghị

Theo Báo cáo trong nửa đầu nhiệm kỳ, việc quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được triển khai nghiêm túc, khoa học. Các nội dung của Nghị quyết và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 được triển khai đầy đủ, đảm bảo tiến độ; nhiều nội dung mới theo chỉ đạo của Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và theo điều kiện thực tế của cơ quan Trung ương Đoàn được bổ sung kịp thời. Vai trò của cấp ủy đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được thực hiện có hiệu quả; nhiều đảng bộ, chi bộ có nhiều cố gắng vươn lên, nhất là trong khối các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

Trong công tác chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực; việc tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được triển khai nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Việc tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả, tạo được dấu ấn. Phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở. Có nhiều giải pháp mới trong công tác xây dựng Đảng. Công tác phát triển Đảng đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Cụ thể, trong nửa đầu nhiệm kỳ công tác đảng viên được thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, đã tổ chức 04 lớp đảng viên mới cho 113 đồng chí, 08 lớp nhận thức về đảng cho 570 quần chúng; xét chuyển Đảng chính thức cho 118 đồng chí và kết nạp Đảng cho 174 đồng chí, đảm bảo chất lượng, đúng quy định của Điều lệ Đảng và hoàn thành thủ tục cấp huy hiệu Đảng cho 23 đồng chí.

d

Biểu dương các điển hình tiên tiến của Đảng bộ Trung ương Đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2018

Cũng tại hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018, trong đó, công tác xây dựng Đảng cơ quan Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2018 đã bám sát các nội dung trong chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được triển khai kịp thời, thường xuyên, hiệu quả; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan ổn định. Có nhiều điểm mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, đơn vị và cơ quan Trung ương Đoàn. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện nghiêm túc; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng được quan tâm; hoạt động của các đoàn thể được chú trọng và có nhiều sáng tạo.

Cụ thể, cấp ủy các ban, đơn vị Khối phong trào lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”.. Cấp ủy các đơn vị Khối Trung tâm sự nghiệp đã lãnh đạo cán bộ đảng viên tham mưu tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, khởi sự doanh nghiệp cho thanh thiếu niên; tổ chức các lớp kỹ năng cho thanh thiếu nhi; phối hợp phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, tạo nguồn lực để phục vụ các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị. Cấp ủy các đơn vị Khối báo chí - xuất bản lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; tuyên truyền về các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; tập trung thông tin về những tấm gương người tốt, việc tốt. Cấp ủy các đơn vị Khối nghiên cứu, đào tạo lãnh đạo cán bộ, giảng viên tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giảng viên, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục hoàn thiện khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên. Cấp ủy các đơn vị Khối doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn, việc làm đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, những nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng bộ tập trung triển khai khá tốt trên tất cả các lĩnh vực công tác. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đặt ra đều đảm bảo tiến độ thực hiện chung, phần lớn các chỉ tiêu đạt trên 50%, có những chỉ tiêu tiến triển theo hàng năm.

f

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, đó là Đảng bộ Trung ương Đoàn đã đổi mới học tập chuyên đề cũng như trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; nâng cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên; việc bình chọn tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh không chỉ có các cán bộ, lãnh đạo mà còn xuất hiện cả những tấm gương quần chúng và chính những tấm gương quần chúng được tuyên dương này đã tạo ra sự lan tỏa rất tích cực.

Đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị, trong nửa cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đặt ra. Trong đó cần chú trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, các chủ trương mới của Đảng, các Nghị quyết BCH Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời, tập trung lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của các đơn vị ở các khối sự nghiệp, doanh nghiệp, phong trào. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng hoặc có những giải pháp hiệu quả cho những vấn đề khó.

“Làm thế nào phát huy mọi thế mạnh tiềm năng của từng đơn vị, bao gồm cơ sở vật chất, con người, các tiềm năng, truyền thống tích lũy được, vị thế trong xã hội. Những lợi thế này có trở thành sức mạnh của mình hay không hay là lợi thế này ngủ quên, thậm chí không được đụng tới, cái này tùy thuộc vào khả năng chúng ta thúc đẩy ra làm sao”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

“Xây dựng Đảng có hai nhiệm vụ cần làm tốt, đó là chất lượng chi bộ, đặc biệt là chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Môi trường sinh hoạt chi bộ phải là nơi đảng viên được thẳng thắn bày tỏ, trao đổi những vấn đề mình quan tâm cũng như thể hiện sự trăn trở tìm ra các giải pháp sao cho đơn vị mình đang công tác ngày càng phát triển. Đối với đảng viên, làm sao mỗi đảng viên khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị, đảm bảo được tính gương mẫu trong quần chúng, trách nhiệm của mình trong tất cả công việc của đơn vị và đảm bảo được tính đảng trong các vấn đề. “Nếu làm được hai việc đó thì không có gì khó để chúng ta thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng ta cần truyền tinh thần này cho đội ngũ đảng viên và yêu cầu các đồng chí đảng viên phải luôn luôn nâng cao vai trò, vị thế của mình để đạt được hiệu quả công việc”, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

Từ nay đến hết năm 2018, năm đầu tiên của nhiệm kỳ,  do đó mọi chủ trương, đề án, chương trình trọng điểm đều được ban hành trong năm, đây là nền tảng dẫn dắt cho cả nhiệm kỳ để triển khai thực hiện và đã có rất nhiều văn bản được ban hành. “Các cấp uỷ Đảng, khi tiếp cận các văn bản của Ban Bí thư, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, các chi bộ, Đảng bộ cần nghiên cứu thật kỹ xác định đâu là trách nhiệm, phạm vi của mình để nhanh chóng cụ thể hóa thành công việc để tổ chức thực hiện”, đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn.

f

Tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 03 tập thể và 01 cá nhân

“Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh tổng thể của các khối Trung ương Đoàn, để tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công việc mà không đề ra để cơ sở thực hiện. Các đơn vị của Trung ương Đoàn phải là những đơn vị đi trước, làm mẫu, tạo ra không gian, điều kiện, mô hình mới để dẫn dắt cho nhiều đơn vị, cơ sở Đoàn tham gia, thậm chí là trợ sức, hỗ trợ cho cơ sở để thực hiện”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 3 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền (2013-2017), gồm: Chi bộ Tổng hợp - Thi đua và Chi bộ phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; Chi bộ Ban đoàn kết tập hợp thanh niên. Đồng thời, trao tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Trọng Tiến, Chi bộ Khoa Công tác xã hội, Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền 2013 – 2017.

doanthanhnien.vn

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT Đắk Lắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.3845678

Website: http://softdaklak.vn/